Sổ mơ đánh đề toàn tập – Điềm báo của giấc mộng thấy cánh đồng